Tentoonstelling 1572 De geboorte van Nederland (Het museum is tot 8 april 2023 tijdelijk gesloten)

We nemen u graag mee in het verhaal van de geboorte van Nederland (1572) vertaald naar het verhaal van de achterhoek en geïllustreerd aan de hand van de vier waarden die centraal staan rondom dit thema:

VERDRAAGZAAMHEID . VERBONDENHEID . VRIJHEID . VERSCHEIDENHEID

Deze vier waarden; verdraagzaamheid, verbondenheid, vrijheid en verscheidenheid worden gekoppeld aan de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) èn aan Nederland anno nu.

In het jaar 1572 brak de oorlog tussen Nederland en Spanje in alle hevigheid uit. De koning van Spanje, Filips II, was ook de koning van Nederland. Zijn gebieden strekten zich uit over diverse Europese landen. Hij was zeer katholiek en de opkomst van het protestantisme werd door hem fel besteden, zo ook in Nederland. Dat ging gepaard met grof geweld.

De bron van het conflict was de tolerantie, wel of niet, van een andere godsdienst.

Grofweg waren er twee partijen: de katholieke Spanjaarden en de protestante Nederlanders, o.l.v. Willem van Oranje. Het ontaardde in een burgeroorlog, waarbij de “gewone mensen” gemangeld zaten tussen de legers van beide partijen. Op het platteland, met name in de Achterhoek, was het leed van de boerenbevolking en de bewoners van de dorpen en kleine steden enorm.

De bedenkers van de tentoonstelling “1572” stellen de vier bovengenoemde waarden centraal in het conflict toen. De vier waarden werden op grote schaal geschonden, zoals altijd tijdens een oorlog.

Nu, in onze tijd, zien we dat de vier waarden weer onder vuur liggen. Er zijn grote maatschappelijke uitdagingen in Nederland en er is een oorlog gaande in Oekraïne. Alle reden om de vier waarden centraal te stellen in in deze tentoonstelling. Om hieraan invulling te geven zijn doelgroepen benaderd om te reageren op de inhoud van deze vier waarden. Dat zijn jongeren, ouderen, kunststudenten van artEZ en vluchtelingen. Tot de laatste groep behoren ook de Oekraïners die in Doetinchem verblijven.

Aan allen is gevraagd op een creatieve manier uiting te geven aan hun beleving van de vier waarden. Historie en kunst in één tentoonstelling.

Welkom bij deze tentoonstelling!

Expositie ”IJsselserie” van Theo den Hartogh in de Stadsgalerie van het Stadsmuseum Doetinchem (Het museum is tot 8 april 2023 tijdelijk gesloten)

 

Van 15 september t/m 30 november is in de Stadsgalerie van het Stadsmuseum Doetinchem een expositie ingericht met de zogenaamde “IJsselserie” van de Warnsveldse kunstenaar Theo den Hartogh (1918 – 2004).

Theo den Hartogh was een impressionist, die met zijn losse penseelvoering en heldere kleuren daar een geheel eigen stempel op drukte. Hij was vooral topografisch geïnteresseerd met de Berkel en de IJssel als inspiratiebronnen.

Middels de, inmiddels, bekende “IJsselserie” neemt Theo den Hartogh de kijkers mee langs en over deze mooie meanderende rivier, in diverse jaargetijden en met verschillende weersomstandigheden. De reis gaat van Zutphen naar Bronkhorst.

De expositie in de Stadsgalerie van het Stadsmuseum Doetinchem is gratis toegankelijk tijdens openingstijden.