Expositie 

LIEFDE
LIJDEN
LEVEN

LIEFDE – LIJDEN – LEVEN

LIEFDE – LIJDEN – LEVEN

“Het concept “The Passion in Art” is een eigentijdse (kunst)verbeelding van het lijdensverhaal van Christus en dat is een belangrijk aspect van het lijdensverhaal in het algemeen”, aldus Esther Ruesen, directeur. Het gaat in essentie over het lijden van de mensheid in alle tijden. Hedendaagse kunstenaars (19 in totaal) geven op tweeërlei wijze hun interpretatie van het lijdensverhaal. Enerzijds de klassieke opvatting volgens de leer van de kerk, waarbij het lijden van Christus centraal staat. Anderzijds vanuit de visie van het universele menselijk lijden.

De werken en kunstenaars

Het Museum Krona in Uden (voorheen het Museum voor Religieuze Kunst) heeft een aantal fraaie bruiklenen toegezegd van Marc Mulders, Gijs Frieling, Hans van den Krommenakker, Hans van Hoek en Batia Suter. De kunstwerken die zijn geselecteerd vertegenwoordigen beide visies. Marc Mulders bijvoorbeeld volgt de religieuze betekenis, waar Gijs Frieling een vertaalslag maakt naar hedendaags menselijk lijden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft bruiklenen ter beschikking gesteld. De hele collectie van de Rijksdienst bevindt zich in een gloednieuw gebouw in Amersfoort. Uit deze collectie zijn bijzondere werken geselecteerd van befaamde kunstenaars als Lucebert en Marie Bot.

Tuin van het museum

In de tuin van het museum is de verbinding met de kerken uit de gemeente Doetinchem gemaakt door de kruiswegstaties die ter gelegenheid van The Passion zijn gemaakt, op te stellen. Dit is tot stand gekomen door de Protestantse Gemeente Doetinchem in samenwerking met de vierplek Gaanderen / Slangenburg.

Kruiswegstatie uit Limburg

In het Limburgse kerkje van Wahlwiller bevindt zich een zeer bijzondere kruiswegstatie van beeldend kunstenaar Aad de Haas (1920-1972). De Haas vervaardigde de statie in combinatie met muurschilderingen in opdracht van de toenmalige pastoor vanaf 1946. Omdat hij koos voor een heel eigen opvatting in de verbeelding van het passieverhaal, ontstond er vrijwel meteen ophef. Kort samengevat: de hetze ontaardde zodanig dat het tot een veroordeling uit Rome kwam en toen moest De Haas op bevel van de bisschop in 1949 zijn kruiswegstatie zelf uit de kerk verwijderen. In feite was het hele project voor De Haas een persoonlijke lijdensweg. Dat maakt deze staties uniek: de manier waarop het passieverhaal door De Haas is verbeeld en de persoonlijke lotgevallen van De Haas die daarmee verbonden zijn. In 1980 zijn de staties weer terug geplaatst in de kerk van Wahlwiller. De werken kunnen niet uitgeleend worden en zijn daarom op professionele wijze gefotografeerd en is deze unieke kruiswegstatie in Doetinchem te zien.

kunstenaars UIT DE STREEK

De Stadsgalerie

Momenteel is in de Stadsgalerie de tentoonstelling “Storm in Zicht” te zien.

Een overzicht van de Achterhoekse schilder Frans Storm.